سفارش
سبد خریــــــــــــــــد
ردیف عکس محصول                   نام کالا                   کد کالا قیمت تعداد کل قیمت حذف
71عكس���������������� �������� ���������� ������ �� ���������� �������� testo 176_p1306008220910110 حذف كالا
70عكس������������������ pH �� EC ���� ���������� ������������-HI98143305004273810110 حذف كالا
69عكس���� ���� ���� ������ �� tds ������ ������ TDS-3 3060041896184000011840000 حذف كالا
68عكس������������������ �� ������������ ph ������ ������������ �������������� ������ PH 5520305004189310110 حذف كالا
67عكس������������������ �� ������������ ���������� �� ���� ���� ���� ������ �������������� ������ ROC-5320��E305004213510110 حذف كالا
66عكس������������ ���� ���� ���� ������ HM ������ ������������ ������������������ 306004139710110 حذف كالا
65عكس������ ������������ ���� ���� ���������� �������� HANNA HI719306004284410110 حذف كالا
64عكس������������ PH ������ ������������ LUTRON ������ PPH-2108305004193163000000163000000 حذف كالا
63عكس������������������ PH ������������ ������ LUTRON TR-PHT1A43050041424010 حذف كالا
62عكس�������� ������ HP ID4520T �� �������� ph ������ ������������ 5������ ����������3050068561300580001130058000 حذف كالا
61عكس������������ ���������� �� �������� ���� 500 �������� 20 ���������� �������� TESTO 905-T1306008219910110 حذف كالا
60عكس���������������� ���������� �� ������ �������� ������ testo 184306008220810110 حذف كالا
59عكس���������� ������ ������������ ������������ ������ MIC-987A2-PC30600417201687380001168738000 حذف كالا
58عكس�������� �������� PTM100 (������������ �������� PH ������ �� ������)3060041194950000019500000 حذف كالا
57عكس������������ ������������ �������� ������������ HI96719306004284510110 حذف كالا
56عكس�������� ���������� ������ �������� ������ AD35 ����������(���������� ���� ��������)3060041712010 حذف كالا
55عكس������������������ �� ������������ ORP ������ ������������ �������������� ������ ORP 5520 305004189410110 حذف كالا
54عكس������������ �������� ������ �������� ���������� CAL Check ��� HI97720306004285010110 حذف كالا
53عكس������ ���������� ���������������� �������� HANNA HI758306004284610110 حذف كالا
52عكس�������������������������� ���� ������������ ������ UV-M903060011180010 حذف كالا
51عكس������������������ ������������ ������ TR-DOT1A4 �������� Lutron 3050041456010 حذف كالا
50عكس������������������ �� ������������ ���������� ���������� ���� �������� ���������� ������������ ������ ROC-5320E305004210410110 حذف كالا
49عكس������������������ ���������� ���������������� �������� - HI8936305004273910110 حذف كالا
48عكس���������������� �������� ������������ ������ �������� ���������� ������ TESTO 176T4306008220410110 حذف كالا
47عكس�������������� ������������ ORP ������ ������ AD3230B (ADWA)306004616010 حذف كالا
46عكس������������������ �� ������������ ���������� ���������� ���� �������� ���������� ���������� ������ ROC-5320E305004189110110 حذف كالا
45عكس�������� ������������ ���������� �������� ���� ���������� ���������� - HI764073305006266210110 حذف كالا
44عكس������������ �� ���������� ������ �������������� ������ Ec-510 305004214310110 حذف كالا
43عكس���������������������� �������� pH�� ORP �� ������ - ������ PCA300306004273610110 حذف كالا
42عكس���������������� ������������ �������������� �������� TESTO 470306008220210110 حذف كالا
41عكس������������������ �� ������������ ���������� �� ���� ���� ���� ������ �������������� ������ ROC-5320��E-P305004189210110 حذف كالا
40عكس���� ���� ������ ������������ �������� ������ HANNA HI202030600420093300000001330000000 حذف كالا
39عكس������ �������� ������ ������ PT100306004118710110 حذف كالا
38عكس���������� ������ ������������ ������������ ���������� ������ 86555306004934010 حذف كالا
37عكس�������������������������� ���� ������������ ���������� �������������� �� ������ ����������i330600920277100000001710000000 حذف كالا
36عكس�������������������������� ���� ������������ ���������� �������������� �� ������ ����������i83060092029197000000011970000000 حذف كالا
35عكس������ CLYCINE �������� 100 �������� �������� �������� WaATER-I.D3060041944968000019680000 حذف كالا
34عكس������������ ���������� ���� �������� ��������(������������ ���������� ���� RO)8000112250694000150694000 حذف كالا
33عكس������������ ������ PrimeLab 2.0 ���� �������� �������� 75 ��������������306004221210110 حذف كالا
32عكس������ �������� ������ PT-3003060041189010 حذف كالا
31عكس������ �������� ������ PT-4003060041190010 حذف كالا
30عكس������ �������� ������ PT-5003060041192010 حذف كالا
29عكس�������������� �� �������� ������������������ ���������� ������������ ������ DO AD8001/330500628261580000001158000000 حذف كالا
28عكس������������ ������ ������������ ������������ AZ ������ AZ 8403 30600414052340000001234000000 حذف كالا
27عكس������������ ������������ ������, DO������, O2������ ������ 70313060044071533150001153315000 حذف كالا
26عكس���������� ���� ���������� Royal ������ ���������� ���� 80001162551047000151047000 حذف كالا
25عكس���������� ������������������ KCL �������� �������� ������ HI70300G306004197110110 حذف كالا
24عكس������������������ �� ������ ������ �� �������� ������ �������� ���������� 0 ���� 40%306004192722000000122000000 حذف كالا
23عكس���������� ������������ �������� ������������ ������ UT661D306001232343008000143008000 حذف كالا
22عكسpH ������ �������� �������� ������ AD11 ������������ (Adwa)30600459830000000130000000 حذف كالا
21عكسpH/mV �� EC/TDS/�������� ������/������������ ������ �������� ���� �������� �������������� �������������������� - HI5521306004264210110 حذف كالا
20عكس���������������� ������ �� ���������� ������������ ������ UT330TH306001234641216000141216000 حذف كالا
19عكس ������������ �� ���������� ������ ������������ ������������ ������ A12T3060012340728000017280000 حذف كالا
18عكس�������� �������� ������������ ������ UT07BEU3060012317940800019408000 حذف كالا
17عكسpH ������ �������� �������� ������ AD12 ������������ (Adwa)30600459938600000138600000 حذف كالا
16عكس������������ �������������� Checktemp�� - HI98501306001261710110 حذف كالا
15عكس ������ ������ �������������� ������������ ������ UT353306001234913888000113888000 حذف كالا
14عكس������������ ���������� �������� �������� �������� ������ Brannan 38/702/0306001205938500000138500000 حذف كالا
13عكس���������������� ������ �� ���������� ������������ USB ������ MIC 98875SD 306001259577000000177000000 حذف كالا
12عكس �������� ���������� ������ ������������ ������ MIC ������������ 98873306001259650000000150000000 حذف كالا
11عكس�������� ���������������� �������� ������������ �������� �������������� �������� ������������������ ���� ���� �������� - HI84532306004264610110 حذف كالا
10عكس����������������, ������������ ������������, TI-32230600126025525000001552500000 حذف كالا
9عكس������������ �� pH ������ ������������ ������ ���������������� - HI83300306004264710110 حذف كالا
8عكسWBGT������ ���������������������� MIC 98887SD30600126001120000001112000000 حذف كالا
7عكس�������� �������� ������������ ������ UT683KIT306001232240880000140880000 حذف كالا
6عكس �������������� ������������ ������������ ������ UT366A306001235324640000124640000 حذف كالا
5عكسPH ������ �� ������������ ���� ���� �������� ������ ������-HI991001306004264410110 حذف كالا
4عكس������ ������ ���������� ������ �������������� ������ TEM 187 ������306001567450000014500000 حذف كالا
3عكس ������ ������ �������������� ������������ ������ UT352 306001234894864000194864000 حذف كالا
2عكس�������� �������� �������� �������� �������� ������������ ������ UT692G306001232523520000123520000 حذف كالا
1عكس 306001233920160000120160000 حذف كالا
ادامـــــــه ثبت سفارش >>
بستن سبد خرید
لوگوی سایت ایران صنعت

کــاربر مهمان گـــرامی خوش آمـــدید ورود
بستن ×
با درود ، مشاوره خرید مهندس محمدرضایی شماره 09106978820

زمان باقی مانده تا پایان سفارش

پیشنهاد شگفت انگیزدستگاه تی دی اس متر(TDS)

دستگاه پی اچ متر دیجیتال

هدایت سنج آب,EC متر

فتومتر پرتابل دیجیتال

دماسنج دیجیتال

مولتی متر دیجیتال

ph متر خاک

ph متر، ph سنج

Tds متر

آمونياك سنج

سنسور ph سنج ، پراپ ph سنج

EC متر ، EC سنج

ph سنج هانا ، تستر ph هانا

رفرکتومتر ، قند سنج

EC/TDS متر ، هدایت تی دی اس سنج

EC/TDS/PH متر ، تستر های مولتی پارامتر آب

ترازو آزمایشگاهی

اکسیژن متر آنلاین

پی اچ ph سنج آنلابن

هدایت و تی دی اس سنج آنلاین ،EC/TDS تابلویی انلاین

اکسیژن سنج DO متر آنلاین تابلویی


فروشگاه اینترنتی ایران صنعت ،بررسی انتخاب و خرید آنلاین

آمار بازدید ها


فروشگاه اینترنتی ایران صنعت
» افراد آنلاین این بخش: 70

تماس با ما

ENAMAD مجوز تجارت الکترونیک


مجوز رسانه بر خط


logo-samandehi

ایران صنعت در شبکه های اجتماعی


پرداخت آنلاین شبکه اجتماعی یوتیوب اینستاگرام شبکه اجتماعی فیس بوک

ایران صنعت: 09106978820


تاریخ :1402/9/15


تمامي كالاها و خدمات اين سایت، داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه میاشند و فعاليتهاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ایران صنعت میباشد.