سبد خریــــــــــــــــد
ردیف عکس محصول                   نام کالا                   کد کالا قیمت تعداد کل قیمت حذف
40���������� ������ �� ���� ���� ���� ������ (EC,TDS) ������ HI98311 ��������3060041584010
39������������ ������������������ pH �������� 4.01 ������ AD7010306004627010
38������ ������ �������������� ������ ���������� ���� ���� A10 APURE305004253810110
37�������� PH EC,TDS,temp ������ HI98131 �������� 3060041585010
36���������� �������������� ph ������ ���� �������� 4.00 30600415627150001715000
35������������ �� ������������������ ������������ PH ������ ������������ ������ PH/ORP-3520 ���������� ���� �������� 305004192810110
34�������� ���������� �� �������� �� �������� �������� ������ CLEAN CON30306004210047000000147000000
33���������� ������������������ �������� 84��S/cm ������ AD7033306004632010
32������������ �������� pH �� pH-mV �� ORP �������� HANNA HI991003306004282110110
31���������������� ������������ P1000-LED306004223310110
30ph ������ ������������ ������������ ������ PH-230SD LUTRON30600419431220000001122000000
29�������� PH/ORP �������� ������ HI981213060041840010
28������������ ���������� ���� ������ ���������� �������� ��������( Nice Water) ���� �������� �������� ����800011300010
27�������� ���� ���������� �������� (UPW) (0.000-1.999 ��S/cm) - HI98309306004261110110
26���������� ���� �������� ���������� ���� Aqua Clear80001156616723000116723000
25���������� �������� �������������� ���� SAL APURE305006253110110
24�������� 1/4 �������� ����������(QC) ������������ ���������� ����8000110811310001131000
23���������� ������ ������ PrimeLab30600413293283500001328350000
22������ ������ ������������ �������������� POOL LAB �������� ����������30600417111180000001118000000
21���������� 1/4 �������� �������� ����������(QC) ���������� ����8000110821450001145000
20���� ���� ������ �������� ������ �������� ���� Foodcare - HI98161306004260710110
19������������������ �� ������������ ORP ������ ������������ �� ������ ORP-3520 ���������� ���� �������� 305004280710110
18���������� ���� ���������������� 7 ���������� ���� (AQUA CLEAR)80001158851047000151047000
17������������ ������ ������������ SD 310 Oxi306004239510110
16�������� ������ �������������� ������ M5000306004223510110
15������������������ �� ������������ ������������ ���������� ���� ���������� �������� A10DO APURE305004254910110
14���������� ������ �������� �������� ( High Pressure Switch )�������� ����������800011825820001582000
13 ���� ���� ������ pH/ORP �������� ������ ���� ���� �������� ���� - HI98190306004260910110
12������������ ������ ���������� ���������� ����������������800011088739200017392000
11�������������� ph ������ ������������ ������ A10 PR PH ������������ APURE ������������305006218210110
10�������� ������������ ������������ �������� ���� S-730 MLSS TSS APURE305004253310110
9������������ ���������� ���� �������� �������� 8 ���������� (Aqua Life) 80001129963156000163156000
8PH ������ ������������ ������ AD10003060046082880000001288000000
7������������ ������ �������� �� ������ ���������� ������ BOE-303013060041823010
6���� �������� QC ������������ ���������� ����8000110791450001145000
5������������ ���������� ���� ���� ���� ���� ������ RO8_ORP80001157545767000145767000
4PH ������ �������� ������ �������� ���������� �� ������������ - HI99161306004261010110
3������������ ���������������� �������� ������ 6742 �������� ������������ GONDO ������������3060044051102540001110254000
2���� �������� ������ �������� ������������ ���������� ���� (�������������� ���������� ����)8000111071750001175000
1������������ ���� ���� ���� ������ (TDS Meter) ������ 6032 ������������ 30600449731000000131000000
بستن

نقش اعتماد به نفس در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان


افزایش اعتماد به نفس

نبود ِاعتمادبه‌نفس و خودباوری از جمله عواملی است که دانش‌آموزان را از تلاش باز می‌دارد‎

 

نبود ِاعتمادبه‌نفس و خودباوری از جمله عواملی است که دانش‌آموزان را از تلاش باز می‌دارد و سبب افت تحصیلی آن‌ها می‌شود.

 اگر انسان ظرفیت‌ها وتوانایی‌های خدادادی خود را نشناسد و باور نداشته باشد که می‌تواند با اتکا به‌ نفس بر مشکلات و حوادث گوناگون فائق آید، بدیهی است که هنگام مواجه شدن با کمترین مشکلات، خود را در بن‌بستی گرفتار خواهد دید که سراسر زندگی او را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.

 معلمان باید به دانش‌آموزان خود کمک کنند تا خود را باور کنند و بتوانند خلاقیت‌های تحصیلی خود را بروز دهند. ترس از گرفتن نمرات بد در امتحانات، به‌ویژه امتحان‌های نهایی یکی از پی‌آمد‌های نبودِ خودباوری است که سبب افت تحصیلی دانش‌آموزان  می‌شود.

- همراه شدن معلم با دانش‌آموزان در پایه‌های بالاتر که استمرار آن با توجه به شناخت دو طرف از هم، بسیار مفید است.

- با کارکردن روی دانش قبلی، مطالعه‌ی یکی از واحدهای درسی را آغاز کنید. دانش‌آموزانی که می‌توانند آموخته‌های جدید را با دانش قبلی خود پیوند دهند، احتمال بیشتری دارد که در مواجهه با چالش‌های آموزشی از خود پشتکار نشان دهند، اما دانش‌آموزانی که مفاهیمی در مطلبی برای‌شان ناآشنا است، احتمال بروز این پشتکار در آنها بسیار کمتر است.

 - اختصاص حداقل هفته‌ای یک برنامه از برنامه‌های صبحگاهی به تدریس مطالب درسی و علمی به‌وسیله دانش‌آموزانی که به‌خوبی از عهده آن بر می‌آیند؛ چون دانش‌آموزان اغلب حرف همدیگر را بهتر می‌فهمند.

- هر واحد درسی یا حتی یک تمرین کوچک را از جایی شروع کنید که آسان‌تر است. اگر دانش‌آموز ببیند که می‌تواند مسأله را حل کند و به کار خود ادامه دهد، کمتر دچار ترس و اضطراب می‌شود. 

- تکالیف طولانی را به بخش‌های کوچک‌تر و قابل مدیریت تقسیم کنید تا دانش‌آموزان با فکر به یک تکلیف طولانی، دست‌پاچه نشوند.

- زمانی که دانش‌آموزان در گروه‌های دو یا سه نفری حتی روی بخشی از یک تکلیف کار می‌کنند، عملکرد آنها بهتر است. کارکردن با یک همکلاسی، زمانی‌که دانش‌آموزان از پاسخ یا روند حل مسأله مطمئن نیستند، حمایت آنی ایجاد می‌کند.

افزایش اعتماد به نفس

معلمان باید به دانش‌آموزان خود کمک کنند تا خود را باور کنند‎

 - موفقیت، موفقیت بیشتر می‌آورد! فعالیت‌های دانش‌آموزان را در زمینه‌ای طراحی کنید که می‌توانند بدرخشند و بخواهند به این احساس مثبت که از آن موفقیت حاصل شده است، ادامه دهند. از تکنیک‌های تفکیک و جداسازی استفاده کنید تا دانش‌آموزان بیشتری را جذب کنید. 

- استفاده از پرده دیتا و پروژکتوردر ساعات تفریح به صورت بیلبوردهای مشاوره‌ای و آموزشی که یک موضوع را به مدت یک هفته به شکل جذاب در معرض  دید همه دانش‌آموزان (در سالن مدرسه) قرار دهد که حافظه تصویری مسلماً بسیار مؤثر خواهد بود.

- استفاده از روپوش‌های رنگی و شاد توسط دبیران یا پوشیدن لباس‌های رنگ روشن مخصوصاً توسط دبیران دروس تخصصی که همراه با چهره خندان و با نشاط آن‌ها در شروع یک روز آموزشی با نشاط مؤثر است.

- تشویق دانش‌آموزانی که حامی دوستانشان در امر یادگیری مطالب درسی یا رفع مشکلات مشاوره‌ای بودند از سوی دبیران و مسئولان مدرسه با معرفی آنان در مراسم مختلف.

- تشویق دانش‌آموزان به بیان نظر‌های خود از محتوای دروس.

- کاهش امتحاناتی که مبتنی بر روش‌های سنتی است جهت ارزشیابی دانش‌آموزان و اهمیت دادن به هر نوع فعالیت آموزشی دانش‌آموزان.

- به دانش‌آموزان کمک کنید که ارتباط بین تلاش و موفقیت را درک کنند. گاهی‌اوقات دانش‌آموزانی که پشتکار کمتری دارند، معتقد هستند که دانش‌آموزان خوب به نوعی باهوش‌تر از آنها هستند یا آن تکلیف برای دانش‌آموزان خوب، آسان‌تر از آن چیزی است که اینها فکر می‌کنند. یادگرفتن این نکته که هر کسی نیاز دارد که سخت تلاش کند، می‌تواند به برخی از دانش‌آموزان بینش عمیق‌تری بدهد.

- برخی از معلمان زمانی که دانش‌آموزان به‌صورت انفرادی تکالیف خود را انجام می‌دهند، به سؤالات شفاهی آنها جواب نمی‌دهند، مگر در زمان‌های مشخص. یعنی از دانش‌آموزان خود می‌خواهند که سؤالات خود را در زمانی مشخص، به‌طور مثال بعد از اتمام تکلیف بپرسند. این روش باید به‌طور صحیح استفاده شود، چون در این صورت دانش‌آموزان را تشویق می‌کند تا به کار خود ادامه دهند. دلیل این تأثیر مثبت این است که دانش‌آموزان می‌دانند که سؤالات آنها در زمانی مشخص پاسخ داده می‌شود.

- سرفصل‌ها، مدل‌ها، نمونه‌ها و برهان‌های زیادی را پیشنهاد دهید تا دانش‌آموزان بدانند که چه زمانی در مسیر درست قرار دارند.

- به دانش‌آموزان بگویید اهداف معقولی برای خود تعیین کنند و برای رسیدن به آنها تلاش کنند. زمانی‌که دانش‌آموزان در راستای رسیدن به هدفی شخصی تلاش ‌کنند، علاقه‌ی خاصی به کار خود پیدا می‌کنند.

- معلم باید زمانی‌که دانش‌آموزِ درحال انجام تکالیف با چالشی دست به گریبان است، یکی از قدرتمندترین سؤالات خود را به‌عنوان یک معلم از او بپرسد: «چطور می‌توانم کمکت کنم؟»

تاریخ ارسال :  1397/11/18     
تعداد مشاهده :3954
دیگر مطالب مرتبط با موضوع : روانشناسی کودکان


آخرین مقالات ارسالی

دستگاه تی دی اس متر(TDS)

دستگاه پی اچ متر دیجیتال

هدایت سنج آب,EC متر

فتومتر پرتابل دیجیتال

دماسنج دیجیتال

مولتی متر دیجیتال

ph متر خاک

ph متر، ph سنج

Tds متر

آمونياك سنج

سنسور ph سنج ، پراپ ph سنج

EC متر ، EC سنج

ph سنج هانا ، تستر ph هانا

رفرکتومتر ، قند سنج

EC/TDS متر ، هدایت تی دی اس سنج

EC/TDS/PH متر ، تستر های مولتی پارامتر آب

ترازو آزمایشگاهی

اکسیژن متر آنلاین

پی اچ ph سنج آنلابن

هدایت و تی دی اس سنج آنلاین ،EC/TDS تابلویی انلاین

اکسیژن سنج DO متر آنلاین تابلویی


فروشگاه اینترنتی ایران صنعت ،بررسی انتخاب و خرید آنلاین

آمار بازدید ها


فروشگاه اینترنتی ایران صنعت
» افراد آنلاین این بخش: 56

تماس با ما

ENAMAD مجوز تجارت الکترونیک


مجوز رسانه بر خط


logo-samandehi

ایران صنعت در شبکه های اجتماعی


پرداخت آنلاین شبکه اجتماعی یوتیوب اینستاگرام شبکه اجتماعی فیس بوک

ایران صنعت: 09106978820


تاریخ :1402/9/20


تمامي كالاها و خدمات اين سایت، داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه میاشند و فعاليتهاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ایران صنعت میباشد.