سبد خریــــــــــــــــد
ردیف عکس محصول                   نام کالا                   کد کالا قیمت تعداد کل قیمت حذف
65���������� , AC/DC 700A ������ TES-309230600275050484000150484000
64������������ ��������������������FC1200306008203468000000168000000
63������������ �������� ������ ��������������MP12030600820239700000001970000000
62�������������������������� ���� ������������ ���������� �������������� �� ������ ����������i53060082028132000000011320000000
61�������� ������ �������� �� �������� �������� ����������306003879157400011574000
60�������� EC ������ �������������� ������ Milwaukee MW302 PRO 306004198710110
59�������� �������� PTM100 (������������ �������� PH ������ �� ������)3060041194544500015445000
58������ ������ ������������ �������������� 3060041711010
57������ ������������ �������� HANNA������ Hi7753060042015010
56�������� ���������� ���� ���������� ODP- 30333060038332132530001213253000
55���������� ���������� ���� ������ �� ���� ������ ������ PROVA 66003060027571854410001185441000
54PH ������ �� ORP ������ ������������ ������ AD130������306004611010
533 ������ ���������� ���������� ���� 1/8 8000114202600001260000
52PH ������ ������������ ������ 8601 PH/MV/��C ���������� ���������������� ������������306004919010
51������ ���������� �� ��������USB ���������� �������� �������� TES-306430600276029082000129082000
50ORP/ PH ������ ������������ ������ 8651 PH/��C/ORP306004921010
49�������������������������� ���� ������������ ���������� �������������� �� ������ ����������i230600820265240000001524000000
48������������ ���������������� �������� ������ 6742 �������� ������������ GONDO ������������30600440572600000172600000
47������������ ������ ��������OS260306008203329500000129500000
46������������ ��������������������FC150020357400000001740000000
45 ������������ �������������������������� ���� ������������ ���������� �������������� �� ������ �������������������� �� ������ ���������� ����������306008203150000000150000000
44���� ���� ������ ������������ milwaukee ������ MW150 MAX pH / ORP 306004201610110
43�������� ���������� ���� ���������� ODP-30323060038322132530001213253000
42�������� EC/TDS/NaCl/Temp �������������� Milwaukee MW170 MAX306004198810110
41���������� ,AC/DC ������ TES-308230600274780776000180776000
40���������� ������������ �������������� �� ���������� �������������� ��������������90031597285000012850000
39������������ ���� ���� ������ ������������ pH/ORP/Temp �������� VIRA������ P2000306004204672000000172000000
38���������� , AC/DC ������ PROVA 20003060027481223920001122392000
37�������� EC/TDS ������ �������������� ������ Milwaukee EC59 PRO306004187510110
36������������ ������ ���������� Milwaukee MW600 PRO306004193910110
35�������� ���������� �������� �������������� ���� ���������� P30533060038381038470001103847000
34������������ �������� ������ ��������������MP4703060082024214748364712147483647
33�������������������������� ���� ������������ ���������� �������������� �� ������ ����������i83060082029197000000011970000000
32�������� EC/TDS ������ �������������� ������ Milwaukee EC60306004187610110
31�������� ������ �������� DPD-430600486114541000114541000
30���������� ���������� ���������� �������� ����������90031659285000012850000
29���������� ���������� ���������� �������� EDC (���������� ���� ��������������������)90031603400000014000000
28�������� ������ �������� ������ �� �������� ���������� ������ ������������ ������ SA-3287 ���� �������������� ������������ 306004190725080000125080000
27�������� ���������� �������� �������������� ���� ���������� P303330600383783445000183445000
26�������� ���������� �������� ������ HANNA HI7133060042176010
25�������� ORP ������ �������������� ������ Milwaukee ORP57 PRO 306004196410110
24�������� ������������ ������������ ���������� - �������� ��������90031306247500012475000
23�������� EC ������ �������������� ������ Milwaukee MW301 PRO 306004198610110
22�������� ���������� ���� ���������� ODP- 60333060038352688870001268887000
21���������� �������� ���������� 100A ������ CM-033060027541189230001118923000
20�������� ���������������������� ph �������������� ������ M10007 , M100043060042005308000013080000
19���������� ���������������������� Milwaukee �������������� MA9010 pH 10.013060042138010
18���������� ���������� ���� ������ PF ������ 6601 PROVA3060027581982880001198288000
17�������������������������� ���� ������������ ���������� �������������� �� ������ ����������i330600820277100000001710000000
16 ����������(������ ��������������) ������ 16 ��������-�������� ������������������ 90031186179200011792000
15PH ������ ������������ ������ AD111������ , Adwa306004610010
14���������� A 8000 , AC/DC ������ ������ ������ TES-30503060027491234100001123410000
13���� �������� �������������� ���������� ������ ���������� ����8000119981520001152000
12������������ ������ ��������OS270306008203294000000194000000
11�������� ���������� ���� ���������� P2051U 30600383652852000152852000
10���������� �������� ���� ������ �������� ���������� 90031600277500012775000
9�������������� ������ ������������ �������� �������� �������� ������������ ������ DH200306004189910110
8���������� ���������� ���������������� AC,DC ������ TES-30633060027592468220001246822000
7 ����������(������ ��������������) ������ 10 ��������-�������� ������������������ 90031185150600011506000
6���������� ������������ ������������ ���������� ����800011835060001506000
5���������� ���������� HVAC ������ TES-3079K30600275678537000178537000
4�������� ���������� ���� ���������� ODP-30313060038311451680001145168000
3PH ������ ������������ ������ AD132������306004612010
2������������ ��������������������FCL6-0530600820365640000001564000000
1�������� ������ �������� DPD1 30600486014541000114541000
ادامـــــــه ثبت سفارش >>
لوگوی سایت ایران صنعت

کــاربر مهمان گـــرامی خوش آمـــدید ورود


جستجوی پیشرفته


بستن ×
با درود درصورت نیاز به مشاوره ، لطفا در ساعات کاری با آقای
مهندس محمدرضایی شماره 09106978820 تماس بگیرید . با سپاس

محصولات مرتبط با موضوع : �������������� �������� ���������� ������������ADWA


دستگاه پرتابل هدایت سنج مدل ADWA AD310 رمانی

0 ریال تستر ORP متر پرتابل ادوای رومانی مدل AD130

0 ریال محلول كاليبره دستگاه تي دي اس سنج (EC1413 Calibration)

0 ریال تماس بگیریدهدایت سنج و تی دی اس سنج قلمی ضدآب ADWA( مدل AD32)

30,000,000 ریالهدایت سنج و تی دی اس سنج قلمی ضدآب ADWA( مدل AD31)

30,000,000 ریالpH متر قلمی ضدآب مدل AD11 روماني (Adwa)

27,000,000 ریالpH متر قلمی ضدآب مدل AD12 روماني (Adwa)

36,000,000 ریالبافر کالیبراسیون ph ادوای رومانی مدل AD70007 و AD70004

4,000,000 ریالهدایت و TDS متر (EC,TDS) پرتابل ضدآب مدل AD332

10 ریال تماس بگیریدهدایت و TDS متر (EC,TDS) پرتابل ضدآب مدل AD330

0 ریال تماس بگیریدمولتی پارامتر رومیزی (PH,EC,TDS) مدل AD8000

267,927,000 ریال تماس بگیریدهدایت و TDS متر رومیزی مدل AD3000

10 ریال تماس بگیریدPH متر رومیزی مدل AD1000

0 ریال تماس بگیریدPH متر و یون متر رومیزی مدل AD1020

10 ریال تماس بگیریدPH متر پرتابل مدل AD111‬‎ , Adwa

0 ریال تماس بگیریدPH متر و ORP متر پرتابل مدل AD130‬‎

0 ریال PH متر پرتابل مدل AD132‬‎

0 ریال تماس بگیریدالکترود شیشه ای pH متر مدل AD1131B (ad8000)

0 ریال تماس بگیریدالکترود اپوکسی pH متر مدل AD1230B

0 ریال تماس بگیریدالکترود اپوکسی ORP متر مدل AD3230B (ADWA)

0 ریال تماس بگیریدالکترود استیل دما کد AD7662

0 ریال تماس بگیریدالکترود مخصوص اکسیژن کد ad8000/3

0 ریال تماس بگیریداکسیژن متر پرتابل ضدآب مدل AD630

288,000,000 ریالالکترود قابل تعویض PH متر قلمی AD11P ,Adwa

0 ریال تماس بگیریدالکترود قابل تعویض tds/ec مترهای قلمی کد ad32p

0 ریال تماس بگیریدپایه نگهدارنده الکترود ها کد AD9315

0 ریال تماس بگیریدمحلول­ استاندارد pH بافر 4کد AD7004

0 ریال تماس بگیریدالکترود هدایت TDS و دما کد AD76309

0 ریال تماس بگیریدمحلول­ استاندارد pH بافر7.01کد AD7007

0 ریال تماس بگیریدمحلول­ استاندارد pH بافر 4.01 مدل AD7010

0 ریال تماس بگیریدمحلول استاندارد بافر Ph-4.01 مدل AD70004

2,200,000 ریال محلول استاندارد بافرAD70010 Ph=10

0 ریال تماس بگیریدمحلول کالیبراسیون PH ادوای رومانی بافرAD70007p Ph=7

2,200,000 ریال محلول استاندارد بافر 1413 ad70031p

2,200,000 ریال محلول استاندارد بافر 84µS/cm مدل AD7033

0 ریال تماس بگیریدمحلول استاندارد­ 1413µS/cm مدل AD7031

0 ریال تماس بگیریدمحلول استاندارد­ 12/88µS/cm مدل AD7030

0 ریال تماس بگیریدمحلول استاندارد مخصوص zero oxygenکدad7040‬‎

0 ریال تماس بگیریدpH متر ، ORP متر قلمی مدل AD14 رمانی

0 ریال تماس بگیریدبافر کالیبره ph متر نقطه 10 آلمانی ، محلول کالیبره ph آلمانی

1,684,000 ریال تماس بگیریدمحلول استاندارد کالیبراسیون EC 12880µSمدل AD70030P

2,200,000 ریال پایه نگهداری الکترود ، پایه الکترود پرتابل و رومیزی

9,740,000 ریال تماس بگیریداسپكتروفتومتر دو پرتوئي مدل UV-M90

0 ریال تماس بگیریداسپكتروفتومتر تک پرتوئي مدل UV-M51

0 ریال تماس بگیریداسپكتروفتومتر تك پرتوئي مدل V-M5

0 ریال تماس بگیریدتستر هدایت سنج قلمی مدل AD35 رمانی(مخصوص آب مقطر)

0 ریال تماس بگیرید

سایر صفحات مربوط به موضوع :  �������������� �������� ���������� ������������ADWA   تعداد کل محصولات این بخش :   46   عدد
پیشنهاد شگفت انگیز امروز ایران صنعت

دستگاه تی دی اس متر(TDS)

دستگاه پی اچ متر دیجیتال

دستگاه الکترولیز

هدایت سنج آب,EC متر

محافط برق ساختمان

دستگاه تصفیه آب

فیلتر های دستگاه تصفیه آب

رسوب گیر پکیج، آبگرمکن

فتومتر پرتابل دیجیتال

دماسنج دیجیتال

تصفیه آب آکوا لایف

تی دی اس متر مدل HM

مولتی متر دیجیتال

فیلتر این لاین تصفیه آب

ph متر خاک

ph متر، ph سنج

تعمیر یخچال،تعمیرات یخچال

ابزارآلات صنعتی

تصفیه آب،تصفیه آب RO

قطعات برق و الکترونیک

Tds متر

پی اچ متر قیمت مناسب

سه راهی و محافظ برق

آمونياك سنج

تصفیه آب نیمه صنعتی

سنسور ph سنج ، پراپ ph سنج

مخزن تصفیه آب

EC متر ، EC سنج

ph سنج هانا ، تستر ph هانا

رفرکتومتر ، قند سنج

EC/TDS متر ، هدایت تی دی اس سنج

EC/TDS/PH متر ، تستر های مولتی پارامتر آب

ترازو آزمایشگاهی

اکسیژن متر آنلاین


فروشگاه اینترنتی ایران صنعت ،بررسی انتخاب و خرید آنلاین

آمار بازدید ها


فروشگاه اینترنتی ایران صنعت
» افراد آنلاین این بخش: 59

مجوز تجارت الکترونیک


مجوز رسانه بر خط


logo-samandehi

ایران صنعت در شبکه های اجتماعی


پرداخت آنلاین شبکه اجتماعی یوتیوب اینستاگرام شبکه اجتماعی فیس بوک

ایران صنعت: 09106978820


تاریخ :1402/3/15


تمامي كالاها و خدمات اين سایت، داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه میاشند و فعاليتهاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ایران صنعت میباشد.