سبد خریــــــــــــــــد
ردیف عکس محصول                   نام کالا                   کد کالا قیمت تعداد کل قیمت حذف
61���������� , AC/DC 700A ������ TES-309230600275050484000150484000
60������������ ��������������������FC1200306008203468000000168000000
59������������ �������� ������ ��������������MP12030600820239700000001970000000
58�������������������������� ���� ������������ ���������� �������������� �� ������ ����������i53060082028132000000011320000000
57�������� ������ �������� �� �������� �������� ����������306003879157400011574000
56�������� EC ������ �������������� ������ Milwaukee MW302 PRO 306004198710110
55�������� �������� PTM100 (������������ �������� PH ������ �� ������)3060041194544500015445000
54������ ������ ������������ �������������� 3060041711010
53������ ������������ �������� HANNA������ Hi7753060042015010
52�������� ���������� ���� ���������� ODP- 30333060038332132530001213253000
51���������� ���������� ���� ������ �� ���� ������ ������ PROVA 66003060027571854410001185441000
50PH ������ �� ORP ������ ������������ ������ AD130������306004611010
493 ������ ���������� ���������� ���� 1/8 8000114202600001260000
48PH ������ ������������ ������ 8601 PH/MV/��C ���������� ���������������� ������������306004919010
47������ ���������� �� ��������USB ���������� �������� �������� TES-306430600276029082000129082000
46ORP/ PH ������ ������������ ������ 8651 PH/��C/ORP306004921010
45�������������������������� ���� ������������ ���������� �������������� �� ������ ����������i230600820265240000001524000000
44������������ ���������������� �������� ������ 6742 �������� ������������ GONDO ������������30600440572600000172600000
43������������ ������ ��������OS260306008203329500000129500000
42������������ ��������������������FC150020357400000001740000000
41 ������������ �������������������������� ���� ������������ ���������� �������������� �� ������ �������������������� �� ������ ���������� ����������306008203150000000150000000
40���� ���� ������ ������������ milwaukee ������ MW150 MAX pH / ORP 306004201610110
39�������� ���������� ���� ���������� ODP-30323060038322132530001213253000
38�������� EC/TDS/NaCl/Temp �������������� Milwaukee MW170 MAX306004198810110
37���������� ,AC/DC ������ TES-308230600274780776000180776000
36���������� ������������ �������������� �� ���������� �������������� ��������������90031597285000012850000
35������������ ���� ���� ������ ������������ pH/ORP/Temp �������� VIRA������ P2000306004204672000000172000000
34���������� , AC/DC ������ PROVA 20003060027481223920001122392000
33�������� EC/TDS ������ �������������� ������ Milwaukee EC59 PRO306004187510110
32������������ ������ ���������� Milwaukee MW600 PRO306004193910110
31�������� ���������� �������� �������������� ���� ���������� P30533060038381038470001103847000
30������������ �������� ������ ��������������MP4703060082024214748364712147483647
29�������������������������� ���� ������������ ���������� �������������� �� ������ ����������i83060082029197000000011970000000
28�������� EC/TDS ������ �������������� ������ Milwaukee EC60306004187610110
27�������� ������ �������� DPD-430600486114541000114541000
26���������� ���������� ���������� �������� ����������90031659285000012850000
25���������� ���������� ���������� �������� EDC (���������� ���� ��������������������)90031603400000014000000
24�������� ������ �������� ������ �� �������� ���������� ������ ������������ ������ SA-3287 ���� �������������� ������������ 306004190725080000125080000
23�������� ���������� �������� �������������� ���� ���������� P303330600383783445000183445000
22�������� ���������� �������� ������ HANNA HI7133060042176010
21�������� ORP ������ �������������� ������ Milwaukee ORP57 PRO 306004196410110
20�������� ������������ ������������ ���������� - �������� ��������90031306247500012475000
19�������� EC ������ �������������� ������ Milwaukee MW301 PRO 306004198610110
18�������� ���������� ���� ���������� ODP- 60333060038352688870001268887000
17���������� �������� ���������� 100A ������ CM-033060027541189230001118923000
16�������� ���������������������� ph �������������� ������ M10007 , M100043060042005308000013080000
15���������� ���������������������� Milwaukee �������������� MA9010 pH 10.013060042138010
14���������� ���������� ���� ������ PF ������ 6601 PROVA3060027581982880001198288000
13�������������������������� ���� ������������ ���������� �������������� �� ������ ����������i330600820277100000001710000000
12 ����������(������ ��������������) ������ 16 ��������-�������� ������������������ 90031186179200011792000
11PH ������ ������������ ������ AD111������ , Adwa306004610010
10���������� A 8000 , AC/DC ������ ������ ������ TES-30503060027491234100001123410000
9���� �������� �������������� ���������� ������ ���������� ����8000119981520001152000
8������������ ������ ��������OS270306008203294000000194000000
7�������� ���������� ���� ���������� P2051U 30600383652852000152852000
6���������� �������� ���� ������ �������� ���������� 90031600277500012775000
5�������������� ������ ������������ �������� �������� �������� ������������ ������ DH200306004189910110
4���������� ���������� ���������������� AC,DC ������ TES-30633060027592468220001246822000
3 ����������(������ ��������������) ������ 10 ��������-�������� ������������������ 90031185150600011506000
2���������� ������������ ������������ ���������� ����800011835060001506000
1���������� ���������� HVAC ������ TES-3079K30600275678537000178537000
ادامـــــــه ثبت سفارش >>
لوگوی سایت ایران صنعت

کــاربر مهمان گـــرامی خوش آمـــدید ورود


جستجوی پیشرفته


بستن ×
با درود درصورت نیاز به مشاوره ، لطفا در ساعات کاری با آقای
مهندس محمدرضایی شماره 09106978820 تماس بگیرید . با سپاس

محصولات مرتبط با موضوع : �������������� �������� ���� ���� ������������ AZ


کوره الکتريکي 3Lit MUFFLE FTMF-701

954,955,000 ریال تماس بگیریدکوره الکتريکي 3Lit MUFFLE FTMF-701P

873,532,000 ریال تماس بگیریدکوره الکتريکي 4.5Lit MUFFLE FTMF-702P

987,237,000 ریال تماس بگیریدکوره الکتريکي 12Lit MUFFLE FTMF-703P

0 ریال تماس بگیریددستگاه PH متر قلمی مخصوص آب مقطر AZ 86851

0 ریال تماس بگیریدديونايزر ( آب فوق خالص) مدل FTWPS-501 MULTI

1,650,000,000 ریال تماس بگیریدديونايزر ( آب فوق خالص) مدل FTWPS-501 BIO

1,454,940,000 ریال تماس بگیریدآب مقطرگیري 4Lit/h FTWD_501

499,511,000 ریال تماس بگیریدانکوباتور فن دار 50Lit مدل FTGT-701

0 ریال تماس بگیریدانکوباتور يخچالدار 91Lit مدل FTLT-801

0 ریال تماس بگیریدانکوباتور CO240 Lit مدل FTCI-701

2,147,483,647 ریال تماس بگیریدانکوباتور CO2175 Lit مدل FTCI-701L

2,147,483,647 ریال تماس بگیریدشیکر انکوباتور 242Lit مدل FTSH-501

1,446,790,000 ریال تماس بگیریدبن ماري مدل FTWB-701

397,681,000 ریال تماس بگیریدبن ماري مدل FTWB-702

460,645,000 ریال تماس بگیریدبن ماري سیرکولاتور گرم SAW-102

724,085,000 ریال تماس بگیریدبن ماري سیرکولاتور گرم و سرد مدل FTRBC-701

1,458,667,000 ریال تماس بگیریدبن ماري شیکر دار مدل FTSWB

1,049,400,000 ریال تماس بگیریدهمزن مکانیکي FTDS-11 (آنالوگ)( باگیره ، پايه و شفت فابريک کره)

225,579,000 ریال تماس بگیریدهمزن مکانیکي FTDS-11D (ديجيتال)( باگیره ، پايه و شفت فابريک کره)

0 ریال تماس بگیریدهمزن مکانیکي FTDSS-41(آنالوگ)( باگیره ، پايه و شفت فابريک کره)

319,351,000 ریال همزن مکانیکي FTDS-41D(ديجيتال)( باگیره ، پايه و شفت فابريک کره)

466,946,000 ریال تماس بگیریدهمزن مکانیکي FTDSS-20W(آنالوگ)( باگیره ، پايه و شفت فابريک کره)

755,568,000 ریال تماس بگیریدجارتست مدل FTJT-106

827,939,000 ریال تماس بگیریدشوف بالن-تک خانه

55,827,000 ریال تماس بگیریدشوف بالن-تک خانه

59,268,000 ریال تماس بگیریدشوف بالن-تک خانه

0 ریال تماس بگیریدشوف بالن-تک خانه

0 ریال تماس بگیریدشوف بالن-تک خانه

115,350,000 ریال تماس بگیریدشوف بالن-تک خانه

139,533,000 ریال تماس بگیریدشوف بالن تک خانه با همزن مغناطیسي

173,114,000 ریال تماس بگیریدشوف بالن تک خانه با همزن مغناطیسي

183,603,000 ریال تماس بگیریدشوف بالن-شش خانه 500cc و 1000cc

577,171,000 ریال تماس بگیریدشوف بالن-سه خانه 500cc

387,191,000 ریال تماس بگیریدمحلول کالیبره ph متر در نقاط 4 و 7 ساخت AZ تایوان

2,035,000 ریال شیکر ارلن و بالن FTSK-350

0 ریال تماس بگیریدشیکر ارلن و بالن FTSK-450

0 ریال تماس بگیریدهات پلیت مگنت تک خانه FTHPM – 10

0 ریال تماس بگیریدهات پلیت مگنت چهار خانه FTHPM -42

0 ریال تماس بگیریدهمزن مغناطیسي FTM-10

0 ریال تماس بگیریدکلرسنج دیجیتال مدل LAMOTTE Color Q2057

10 ریال تماس بگیریداکسیژن متر مایعات پرتابل AZ مدل AZ 8403

126,500,000 ریال تماس بگیریدPH متر قلمی مدل 8685 AZ ساخت تايوان

36,800,000 ریالPH متر قلمی مدل 8686 AZ ساخت تايوان

23,000,000 ریالPH متر قلمی مدل 8689 AZ ساخت تايوان

32,000,000 ریالPH متر مخصوص موادجامد مدل PH Spear

0 ریال تماس بگیریدPH متر مخصوص موادجامد مدل +8601

0 ریال تماس بگیریدPH متر روميزی مدل 86502 PH/MV/°C(ORP)

10 ریال تماس بگیریدPH متر روميزی پرينتر سرخود مدل 86552 PH/MV/°C(ORP)

0 ریال تماس بگیریدPH متر پرتابل مدل 8601 PH/MV/°C امکان قرارگيری روميزی

0 ریال تماس بگیریدORP متر پرتابل مدل 8551 °C/ORP

0 ریال تماس بگیریدORP/ PH متر پرتابل مدل 8651 PH/°C/ORP

0 ریال تماس بگیریدPH متر خاک (Sup. by Huixia)

10,800,000 ریالPH/ORP متر Online مدل 6659 ،تزانسمیتر PH

0 ریال تماس بگیریدالکترود PH مترمدل 86P2

10 ریال تماس بگیریدشوری سنج(Saltمتر) ، شوری سنج قلمی مدل AZ-8371

64,000,000 ریال الکترود PH مترمدل 86P3

46,200,000 ریالالکترود PH متر مدل E - 65

17,197,000 ریال تماس بگیریدتستر مولتی پارامتر pH/ COND/ SALT/ DO مدل AZ86031

210,000,000 ریال تماس بگیریدالکترود PH متر مدل p18

95,546,000 ریال تماس بگیریدالکترود کنداکتيويمتر

40,490,000 ریال تماس بگیریدالکترود آب مقطر

27,208,000 ریال تماس بگیریدالکترود ORP

68,246,000 ریال تماس بگیریدمولتي متر روميزي مدل 86505

10 ریال تماس بگیریدمولتي متر روميزي پرينتر سرخود مدل 86555

0 ریال تماس بگیریدمولتي متر پرتابل مدل 8603 EC/ Salt/°C / اکسيژن PH/

180,400,000 ریال تماس بگیریدکند اکتيويمتر روميزي مدل 86503 ، EC/°C

0 ریال تماس بگیریدکند اکتيويمتر پرتابل مدل 8301 EC/°C بهمراه محلول 1413

102,453,000 ریال تماس بگیریدکند اکتيويمتر و TDS متر پرتابل مدل 8306 EC/TDS/Salt//°C/ بهمراه محلول 1413

85,000,000 ریالEC متر قلمي مدل AZ- 8351

36,800,000 ریالEC/TDS متر قلمي ضدآب مدل 8361-AZ

44,000,000 ریالph سنج قلمی (پنیر ، خمیر ، ماست ، میوجات) مدل AZ8694

10 ریال تماس بگیریداکسيژن متر مدل 8403 DO/°C

126,500,000 ریال تماس بگیریدORP متر قلمي مدل 8552 شرکت AZ تایوان

32,000,000 ریالالكترود اکسيژن متر مدل AZ-8403

700,648,000 ریال تماس بگیریدالكترود اکسيژن متر مدل AZ-8603

43,000,000 ریال تماس بگیریدالكترود PH متر مدل AZ-8603

38,218,000 ریال تماس بگیریدDatalogger دما مدل 88195 ضدآب

25,386,000 ریال تماس بگیریدDatalogger دما و رطوبت مدل 88375 ضد آب

0 ریال تماس بگیریدDatalogger دما و رطوبت براي دو محيط مدل 88395 ضد آب

0 ریال تماس بگیریدDatalogger دما براي دو محيط مدل 8834 ضد آب Input/output

0 ریال تماس بگیریدکابل و CD

0 ریال تماس بگیریدDatalogger دما و رطوبت براي يک محيط مدل 88162 ضد آب

0 ریال تماس بگیریدDatalogger دما مدل 88160 ضد آب

0 ریال تماس بگیریدDatalogger دما براي دو محيط مدل 88161 ضد آب

0 ریال تماس بگیریدDatalogger يكبار مصرف مدل 88181

0 ریال تماس بگیریددیتا لاگر Datalogger دما و رطوبت مدل Az-8808

0 ریال تماس بگیریدDatalogger دما و رطوبت مدل 8809

0 ریال تماس بگیریدDatalogger دما و رطوبت مدل 87799 Input/output

0 ریال تماس بگیریدDatalogger دما چهار کاناله مدل 88598 LCD بزر گ

0 ریال تماس بگیریدترمو متر مدل 8801

34,430,000 ریال تماس بگیریدترمو متر مدل 8803 دارای دو پراب استیل و محیط

44,405,000 ریال تماس بگیریدترمو متر مدل 8851

47,318,000 ریال تماس بگیریدترمو متر لیزری مدل 8868

3,300,000 ریال تماس بگیریدترمو متر لیزری مدل 8889

42,042,000 ریال تماس بگیریدترمو متر لیزری مدل 8895

0 ریال تماس بگیریدترمومتر قلمی با پراب استیل (Sup. by Huixia)

0 ریال تماس بگیریدترموهیدرومتر دیواری (Sup. by Huixia)

0 ریال تماس بگیریدترمو هیدرومتر دیواری سنسور دار (Sup. by Huixia)

0 ریال تماس بگیریدتب سنج لیزری مدل 8877

10 ریال تماس بگیریدترموهیدرومتر USB دما و رطوبت مدل TemperHum

0 ریال تماس بگیریدCO متر قلمی مدل 7701

10 ریال تماس بگیریدCO2 متر پرتابل مدل 77535 CO2/°C/RH

10 ریال تماس بگیریدCO2 متر پرتابل مدل 77232 CO2/°C/RH

121,000,000 ریال تماس بگیریدآنالایزر CO و CO2 مدل 77597

0 ریال تماس بگیریدنشت یاب گاز مدل 7291 جهت گازهای کولر خانگی

10 ریال تماس بگیریدباد سنج مدل 8911

0 ریال تماس بگیریدباد سنج مدل 8917

0 ریال تماس بگیریدباد سنج (Hot wire) مدل 8905

0 ریال تماس بگیریدبارومتر ( دما ، رطوبت ، فشار ) 8750

50,956,000 ریال تماس بگیریدنوارهای تست آمونیاک LaMotte 3023-G LaMotte Insta-Test (بسته 25)

0 ریال تماس بگیریدWBGT مدل 8778

104,608,000 ریال تماس بگیریدWBGT مدل 8778

104,608,000 ریال تماس بگیریدتاکومتر (دور سنج) مدل 8000

27,152,000 ریال تماس بگیریدتاکومتر نوری – مکانیکی (دور سنج) مدل 8008

50,009,000 ریال تماس بگیریدSound متر پرتابل مدل 8925

48,991,000 ریال تماس بگیریدSound متر پرتابل مدل 8921

72,285,000 ریال تماس بگیریدمانومتر 82100

81,821,000 ریال تماس بگیریدمانومتر 82152

71,848,000 ریال تماس بگیریدCD و کابل

16,013,000 ریال تماس بگیریدسنسور تیپ K ( ترموکوبل )

5,025,000 ریال تماس بگیریدپلاريمتر روميزی WXG4

88,722,000 ریال تماس بگیریدرفرکتومتر روميزی 2Waj مدل ABBE

10 ریال تماس بگیریددستگاه اندازه گيري بريكس قند سنجSBR-32T(0-32)

22,000,000 ریال تماس بگیریددستگاه اندازه گيري بريكس قند سنج(SBR_0050(0_50

22,000,000 ریال تماس بگیریددستگاه اندازه گيري بريكس(RHB -62T(28-62

10 ریال تماس بگیریددستگاه اندازه گيري بريكس(RHB -92T(58-92

10 ریال تماس بگیریددستگاه اندازه گيري بريكس قند سنج (SBR -90A(0-90

22,000,000 ریال تماس بگیریدرفرکتومتر شير مدل SMK-1

0 ریال تماس بگیریددستگاه اندازه گيري عسل مدل RHB-90

10 ریال تماس بگیریددستگاه اندازه گيري الكل مدل SAL-0080

0 ریال تماس بگیریددستگاه سنجش SSA-0010 شوری ضريب شکست ، بريکس

10 ریال تماس بگیریددستگاه ديجيتال سنجش بريکس (DBR-88(0-53

44,867,000 ریال تماس بگیریدDBR-60(0-60) ديجيتال

67,285,000 ریال تماس بگیریدDR_301 مخصوص عسل ديجيتال

72,602,000 ریال تماس بگیریدقند سنج ميوه مدل DR-103

241,800,000 ریال تماس بگیریدروتاری اواپراتور (تقطیر در خلا ) HS – 2005S – N

0 ریال تماس بگیریدروتاری اواپراتور (تقطیر در خلا ) HS – 2005S داراي كنترلر وكيوم

0 ریال تماس بگیریدحمام سیرکولاتور سرد HS3005-N

0 ریال تماس بگیریدپمپ خلاء ضد اسید مدل HS-0153

650,000,000 ریالآون فن دار 50 ليتري FTFOP-801

655,838,000 ریال تماس بگیریدآون خلا 27Lit FTVO-701

182,597,000 ریال تماس بگیریدآون خلا 64Lit

2,147,483,647 ریال تماس بگیریدبافر 4 ، 7 ، 10

6,003,000 ریال دما و رطوبت سنج پرتابل مدل 8721

0 ریال تماس بگیرید

سایر صفحات مربوط به موضوع :  �������������� �������� ���� ���� ������������ AZ   تعداد کل محصولات این بخش :   145   عدد
پیشنهاد شگفت انگیز امروز ایران صنعت

دستگاه تی دی اس متر(TDS)

دستگاه پی اچ متر دیجیتال

دستگاه الکترولیز

هدایت سنج آب,EC متر

محافط برق ساختمان

دستگاه تصفیه آب

فیلتر های دستگاه تصفیه آب

رسوب گیر پکیج، آبگرمکن

فتومتر پرتابل دیجیتال

دماسنج دیجیتال

تصفیه آب آکوا لایف

تی دی اس متر مدل HM

مولتی متر دیجیتال

فیلتر این لاین تصفیه آب

ph متر خاک

ph متر، ph سنج

تعمیر یخچال،تعمیرات یخچال

ابزارآلات صنعتی

تصفیه آب،تصفیه آب RO

قطعات برق و الکترونیک

Tds متر

پی اچ متر قیمت مناسب

سه راهی و محافظ برق

آمونياك سنج

تصفیه آب نیمه صنعتی

سنسور ph سنج ، پراپ ph سنج

مخزن تصفیه آب

EC متر ، EC سنج

ph سنج هانا ، تستر ph هانا

رفرکتومتر ، قند سنج

EC/TDS متر ، هدایت تی دی اس سنج

EC/TDS/PH متر ، تستر های مولتی پارامتر آب

ترازو آزمایشگاهی

اکسیژن متر آنلاین


فروشگاه اینترنتی ایران صنعت ،بررسی انتخاب و خرید آنلاین

آمار بازدید ها


فروشگاه اینترنتی ایران صنعت
» افراد آنلاین این بخش: 50

مجوز تجارت الکترونیک


مجوز رسانه بر خط


logo-samandehi

ایران صنعت در شبکه های اجتماعی


پرداخت آنلاین شبکه اجتماعی یوتیوب اینستاگرام شبکه اجتماعی فیس بوک

ایران صنعت: 09106978820


تاریخ :1402/3/15


تمامي كالاها و خدمات اين سایت، داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه میاشند و فعاليتهاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ایران صنعت میباشد.