سبد خریــــــــــــــــد
ردیف عکس محصول                   نام کالا                   کد کالا قیمت تعداد کل قیمت حذف
47�������� ������ ���������� ���� ���������� �������� (�������� ��������)8000114038620001862000
46���������� �������������� ph ������(�������� ������)���� �������� 4.00306004606176500011765000
45���� �������� �������� �� ������ ���������� ������ NTL-2668 ��������3030011267914800019148000
44�������������������� �� ���� ���� ���� �� CLEAN CON500 Conductivity / TDS / Salinity Meter30600419021150000001115000000
43�������� ���������� ������ EC ������ �������� ������ HI98304306004165120500000120500000
42���������� ���� �������������� ���� ���������� ���� Clear ��������������80001157410110
41�������� ���������� 360 �������� ���� �������� 3D-360 ��������303001126673572000173572000
40������ �������� �������������� ���������� RM-150230600169713339000113339000
39��EC ������ �� ���������� ������ VIRA ������ T3000306004201010500000110500000
38���� 3�������� �������� prova 68013060017211744830001174483000
37������������������������, EC������, ���������� ������(Ec Meter) ������ ������ 602130600445720700000120700000
36EC ������ �������� ������ AZ- 835130600493920800000120800000
35�������� ph ������ �������� ���� �������� 10 �� 7 �� 4 3060041887330000013300000
34������������������ �� ������������ PH ������ ������������ �������� ������ BL931700306004188583600000183600000
33�������� ���������� ���������� �������������� ������ 32 TES3060027612233700001223370000
32�������� EC ������ �������������� ������ Milwaukee MW302 PRO 306004198755000000155000000
31������ ���������� ������������ ���������� ����80001123253000012530000
30������ ������ ���������� ������ TFA ���������� ������ 3050273060011172635800016358000
29������ �������� ���� ���������� 20 ������ 4 �������� ������������ �������� ��������(CT25003)303002172867779000167779000
28�������� ������ ���������� ���� ���������� ����(�������� ��������)8000114047130001713000
27�������� ������ ���������� ������������ ���������� ���� (�������� ��������)800019066900001690000
26���������� ������������ ������������ ���������� ���� (���������� ������������ ������������ Filmetec) ������80001124293400012934000
25�������������� 8215230600199371848000171848000
24�������� ������ �� EC �� TDS ������������ ������ Hi2300-02306004909010
23�������� ������ �������������� ������3014 TES30600275127817000127817000
22�������� ���������� ���� ���� DiST 3 (0-2000 ���������������� ���� ���������� ������) - HI98303306004170720500000120500000
21�������� ������ Salinity Meter ������SA-91833060041963780000017800000
20���������� �������� ���������� (���� ��������) �������� ���������� �� �������� ���������� ����800011494600001460000
19������ ������ ������������ �������������� 306004171171940000171940000
18�������������� ( ������ �� ���������� �� �������� ) 875030600198350956000150956000
17���������� ������ ������������ ������������ ������ TUB-43030600413881947820001194782000
16������������ �������� ������������ ���������� ����80001723228600012286000
15���� ���� ���� eTrex 20 �� GPS ���� ���� ���� �������� - ������������ Garmin eTrex 2030600641259131000159131000
14�������� ������ ������ ������ PROVA 7003060027782129570001212957000
13������ �������� ������ TES-160530600277271651000171651000
12������ �������� ���������� ������ PROVA 56373060087694414230001441423000
11���������������� ( ���� ������ ��������) ������ FTWPS-501 MULTI3020091028165000000011650000000
10�������� ���������������� 12Lit MUFFLE FTMF-703P3020091027010
9������������������ ���� ������ 50Lit ������ FTGT-7013020091032010
8�������� �������� (�������� 1kV ) ������ TES-160130600277484290000184290000
7�������� ������������ ������ ������ NEXT ���������� 8 ��������3030011290182200011822000
6�������� ���������������� 3Lit MUFFLE FTMF-701P30200910258735320001873532000
5RCD �������� �������������� ������ TES-190030600277669378000169378000
4���������� ������ ������ ������ PROVA 7103060027774082320001408232000
3�������� ������������ b.s ���������� 6 ��������3030011291107000011070000
2������������������ CO2175 Lit ������ FTCI-701L3020091035214748364712147483647
1�������� ���������������� 4.5Lit MUFFLE FTMF-702P30200910269872370001987237000
ادامـــــــه ثبت سفارش >>
لوگوی سایت ایران صنعت

کــاربر مهمان گـــرامی خوش آمـــدید ورود


جستجوی پیشرفته


بستن ×
قبل از خرید (درصورت نیاز) مشاور ه دریافت نمائید
مشاور خرید 09106978820

محصولات مرتبط با موضوع : ������������������������������������������ ������ ������������������������������


دستگاه الکترولیز کننده آب مدل ET1

980,000 ریالاسیلوسکوپ دو کاناله SDS-7202

264,636,000 ریال تماس بگیریداتوکلاو 80 lit ايستاده FTAC-703P

2,147,483,647 ریال بافر هانا PH 7,01 و PH 4,01 حجم 20 میلی کد HI70007 و HI70004

2,400,000 ریالتستر هدایت تی دی اس و شوری سنج هانا Hanna مدل HI98192

300,000,000 ریال اسیلوسکوپ دو کاناله SDS-8302

733,549,000 ریال تماس بگیریدهمزن مکانیکي FTDS-11 (آنالوگ)( باگیره ، پايه و شفت فابريک کره)

225,579,000 ریال تماس بگیریدمحلول استاندارد KCL جهت نگهداری PH سنج(20ml)

350,000 ریال پراپ شیشه ای ph سنج پرتابل مدل GL-42 شرکت Ezdo تایوان

16,399,000 ریال تماس بگیریداکسیژن متر wtw آنلاین DO meter DIQis282-cr3 478110

10 ریال تماس بگیریداسیلوسکوپ دو کاناله SDS-9302

854,261,000 ریال تماس بگیریدهمزن مکانیکي FTDS-11D (ديجيتال)( باگیره ، پايه و شفت فابريک کره)

0 ریال تماس بگیریدمولتی متر دیجیتالی مدل DT9205A

2,100,000 ریالپی اچ متر PH قلمی کمپانی Clean مدل pH30L

10 ریال تماس بگیریددماسنج مینیمم و ماکزیمم برنن مدل Brannan12/414/3

7,400,000 ریال تماس بگیریداسیلوسکوپ دو کاناله XDS-3062A

266,472,000 ریال تماس بگیریدهمزن مکانیکي FTDSS-41(آنالوگ)( باگیره ، پايه و شفت فابريک کره)

319,351,000 ریال آنالیزر ph متر پرتابل مدلPH200 کلین

81,000,000 ریال تماس بگیریددستگاه سیلیکا متر هانا رنج بالا مدل HI96770

10 ریال تماس بگیریداسیلوسکوپ دو کاناله XDS-3062A +AWG +DMM

362,134,000 ریال تماس بگیریدهمزن مکانیکي FTDS-41D(ديجيتال)( باگیره ، پايه و شفت فابريک کره)

466,946,000 ریال تماس بگیریدترانسمیتر و کنترلر PH,ORP برند Apure مدل RP-3000

10 ریال تماس بگیریدچکر سیلیس Silica رنج پائین مدل HI97705-11

10 ریال تماس بگیریداسیلوسکوپ چهار کاناله XDS-3064E

264,636,000 ریال تماس بگیریدهمزن مکانیکي FTDSS-20W(آنالوگ)( باگیره ، پايه و شفت فابريک کره)

755,568,000 ریال تماس بگیریدهدایت و TDS سنج تابلویی آنلاین CCT-3320V تايوان

10 ریال تماس بگیریدچکر سیلیس Silica رنج پائین مدل HI705

10 ریال تماس بگیریدمولتی متر دیجیتال, آوومتر مدل TES-2700

23,460,000 ریال تماس بگیریداسیلوسکوپ دو کاناله XDS-3102 +AWG +DMM

408,557,000 ریال تماس بگیریدجارتست مدل FTJT-106

827,939,000 ریال تماس بگیریددستگاه tds سنج مدل TDS-3 HM

2,800,000 ریال تسترORP متر قلمی Clean مدل ORP30

39,000,000 ریال تماس بگیریدتستر خازن

24,314,000 ریال تماس بگیریداسیلوسکوپ دو کانالهXDS-3102A +AWG +DMM

454,988,000 ریال تماس بگیریدشوف بالن-تک خانه

55,827,000 ریال تماس بگیریدمحلول کالیبره ph سنج در نقطه 7.00

650,000 ریال رفرکتومتر (قند سنج)مدل PDR-108-1

116,000,000 ریالاسیلوسکوپ چهار کاناله XDS-3104E

334,279,000 ریال تماس بگیریدشوف بالن-تک خانه

59,268,000 ریال تماس بگیریدمحلول کالیبره ph سنج در نقطه 4.00

650,000 ریال رفرکتو متر چشمی ، قند سنج ، بکو آلمان مدل BOE-30103

49,500,000 ریالاسیلوسکوپ چهار کانالهXDS-3104 +AWG +VGA

389,990,000 ریال تماس بگیریدشوف بالن-تک خانه

0 ریال تماس بگیریدرفرکتو متر چشمی ، قند سنج ، بکو آلمان مدل BOE-30104

42,900,000 ریالاسیلوسکوپ دو کاناله XDS-3202E

230,394,000 ریال تماس بگیریدشوف بالن-تک خانه

0 ریال تماس بگیریدرفرکتو متر چشمی ، قند سنج ، بکو آلمان مدل BOE-30106

0 ریال تماس بگیریداسیلوسکوپ چهار کاناله TDS-7074

352,841,000 ریال تماس بگیریدشوف بالن-تک خانه

115,350,000 ریال تماس بگیریددستگاه پی اچ سنج ،tds متر ، مایع 1413 ، مایع kcl

0 ریال تماس بگیرید

سایر صفحات مربوط به موضوع :  ������������������������������������������ ������ ������������������������������   تعداد کل محصولات این بخش :   1108   عدد
پیشنهاد شگفت انگیز امروز ایران صنعت

دستگاه تی دی اس متر(TDS)

دستگاه پی اچ متر دیجیتال

دستگاه الکترولیز

هدایت سنج آب,EC متر

محافط برق ساختمان

دستگاه تصفیه آب

فیلتر های دستگاه تصفیه آب

رسوب گیر پکیج، آبگرمکن

فتومتر پرتابل دیجیتال

دماسنج دیجیتال

تصفیه آب آکوا لایف

تی دی اس متر مدل HM

مولتی متر دیجیتال

فیلتر این لاین تصفیه آب

ph متر خاک

ph متر، ph سنج

تعمیر یخچال،تعمیرات یخچال

ابزارآلات صنعتی

تصفیه آب،تصفیه آب RO

قطعات برق و الکترونیک

Tds متر

پی اچ متر قیمت مناسب

سه راهی و محافظ برق

آمونياك سنج

تصفیه آب نیمه صنعتی

سنسور ph سنج ، پراپ ph سنج

مخزن تصفیه آب

EC متر ، EC سنج

ph سنج هانا ، تستر ph هانا

رفرکتومتر ، قند سنج

EC/TDS متر ، هدایت تی دی اس سنج

EC/TDS/PH متر ، تستر های مولتی پارامتر آب

ترازو آزمایشگاهی

اکسیژن متر آنلاین


فروشگاه اینترنتی ایران صنعت ،بررسی انتخاب و خرید آنلاین

آمار بازدید ها


فروشگاه اینترنتی ایران صنعت
» بازدید امروز: 30034
» بازدید دیروز: 32202
» افراد آنلاین این بخش: 60
» ورودی امروز موتور های جستجو: 1758
» ورودی دیروز موتور های جستجو: 1424
» بازدید کل: 1367409

مجوز تجارت الکترونیک


مجوز رسانه بر خط


logo-samandehi

ایران صنعت در شبکه های اجتماعی


پرداخت آنلاین شبکه اجتماعی یوتیوب اینستاگرام شبکه اجتماعی فیس بوک

ایران صنعت: 09106978820


تاریخ :1401/5/23


تمامي كالاها و خدمات اين سایت، داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه میاشند و فعاليتهاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ایران صنعت میباشد.