لوگوی سایت ایران صنعت

کــاربر مهمان گـــرامی خوش آمـــدید ورود


جستجوی پیشرفته


بستن ×
با درود درصورت نیاز به مشاوره ، لطفا در ساعات کاری با آقای
مهندس محمدرضایی شماره 09106978820 تماس بگیرید . با سپاس
قسمتی از درآمد ایران صنعت صرف امور خیریه می گردد

 • سبد خرید شما در فروشگاه ایران صنعت :   IP:44.192.115.114

 •      اضافه کردن کالای جدید به سبد خرید    سبد خریــــــــــــــــد
  ردیف عکس محصول                   نام کالا                   کد کالا قیمت واحد تعداد قیمت کل ویرایش تعداد حذف
  105������������ ������������ ������ �������� ������ �������� ������ HI967703060042069010
  104���������������� ������ ������������ ������ PTCond3060042054010
  1033 ������ ���������� ���������� ���� 1/8 8000114202990001299000
  102������������ ������ wtw ������������ DO meter DIQis282-cr3 478110306004206710110
  101������������ �������� ���� (������������ �������� ����������) ������ TFA 30.1048306001117110305000110305000
  100��������pH ������ �������� �������� ������ pH30 �� CLEAN-PH30306004180934800000134800000
  99�������� ������ ���������� ���� ���������� �������� (�������� ��������)800011403119900011199000
  98������������ �������������� ���� ������������ AG-10223060038251710610001171061000
  97���������� ������������������ KCL ������ �������������� PH ������(50ml)3060041283110000011100000
  96�������� �������� ������������ �������������� ������������ ������������ ���������� �� ���������� ���� ������ 306001193715400000115400000
  95������������ �������������� ���� ������������ AG-1011F3060038231241900001124190000
  94������������ ������ ������������ �� DO ������ ������ 98719GT30600418041958550001195855000
  93�������� ���������� ���� ���� ���� �� �������� ������ �������� Hanna ������ HI981923060042066010
  92������������������ ���� ������������XDS-3102A AWG DMM 3060037935004870001500487000
  91���������� ���������� ������ ROC-2313 �� ������������ ���������� �������� ���������� 306004180810110
  90�������� milwaukee �������������� EC/TDS/NaCl/Temp ������ MW306 306004206410110
  89������ 100 �������� DPDNO.1306004128410110
  88������ ���������� ������������ ���������� ����80001123320000013200000
  87�������� ������ ���������� ������������ ���������� ���� (�������� ��������)800019068730001873000
  86���� 6 �������� ���������� ������������ �������������� ��������������800011670915500019155000
  85���������������� 3 �������� �������� �������������� ��������������� ��������90021450150000011500000
  84���������� �������� �� ������������ 5 �������� �������������� USB ���� �������� 1.8 �������� ������������ ������ S5005 90021433314800013148000
  83������������������ ���� ������������ XDS-3202E3060037962534330001253433000
  82�������������� ph ������ ������������ ������PH200 ��������306004181310110
  81���������� ���������������� 16 �������� 4000V ��������90021432240000012400000
  80���������� ���������� �� ���������� 3 �������� 3 �������� ������������ ������ S400090021431227700012277000
  79������������������ �������� RDS-102130600381249022000149022000
  78���������� �������� ���������� 2500 �������� �������� ��������9004539010
  77������������ PH �� ORP ���� �������������� �� ���������� ������ EZDO-4801P30600418061547210001154721000
  76������������������ �������� ������������ TDS-81043060037995873040001587304000
  75�������� ������������������ ���� ������������ VDS-1022 I30600381560262000160262000
  74������������ �������������� ���� ������������ AG-05130600382094007000194007000
  73�������� ������������������ ���� ������������ VDS-20623060038161174620001117462000
  72������ �������� ���������������� ������ TES-13413060016611963490001196349000
  71������������ �������������� ���� ������������ AG-10123060038241414520001141452000
  70���������� �������� EC ������ ������������ ������ EC-56303060041289010
  69������������ ������������������ ���������� ���� ������ ET1306004530176000011760000
  68������������ ���� ���� ������ ���������� ������ ������������ �������� VIRA ������ B230130600420572050000001205000000
  67�������� VIRA ���������� �������������� ������������ (EC/TDS/Salinity/Resistivity/Temp ) ������ B3000306004205288000000188000000
  66������ ���������� Silica ������ ���������� ������ HI97705-113060042070010
  65�������� �������������� �������������� �� �������� �������������� ������������ �� ������������3060011938974000019740000
  64���� ���� ������ �������� VIRA ������������ pH/ORP/Temp ������ B200130600420511250000001125000000
  63������������ �� ���������� ������ min max TFA30.5015306001117418621000118621000
  62������������������ ���� ������������ SDS-8302 3060037878069040001806904000
  61������������������ ���� ������������ SDS-93023060037889396870001939687000
  60������������ ���������� �� ���� ���� ���� �������� �������� ������ �� �������� VIRA ������ B300130600420531280000001128000000
  59�������� ������������������ �������� ������������ VDS-20643060038172247060001224706000
  58������������������ ���� ������������ XDS-3102 AWG DMM3060037924494130001449413000
  57������������ ������ �������� ������ TES-13403060016621137490001113749000
  56������ ������ ���������� ������ TFA ���������� ������ 3050273060011172829200018292000
  55������������������ �������� ������������ TDS-82043060038006301620001630162000
  54������ 100 �������� DPDNO.3306004128510110
  53���������� ���� �������� ���������� ������ ������ �� �������� �� ����������9004551227700012277000
  52������������ ������������ ������ ������������ �������� VIRA ������ B400030600420551550000001155000000
  51�������� �������� �������� �������� HANNA HI736-25306004179410164000110164000
  50�������� ������������������ ���� ������������ VDS-102230600381446985000146985000
  49������������ ���������������� ������ FTC-420 3060042661522400001152240000
  48������������ �������������� ���� ������������ AG-10113060038221110030001111003000
  47������������ ������ �������� �� ������ ������ �� ������ ���������� ������ BOE-3010730600418211356800001135680000
  46������������������ �������� RDS-1021I30600381359238000159238000
  45������������������ ���� ������������ XDS-3062A3060037892931190001293119000
  44�������� ������������������ �������� ������������ VDS-31043060038192655600001265560000
  43������������������ �������� ������������ TDS-70743060037973881250001388125000
  42�������� �������� PH 7,01 �� PH 4,01 ������ 20 �������� ���� HI70007 �� HI700043060041810556600015566000
  41������������ ������ ���� ������ AVM- 30530600165978979000178979000
  40ph ������ �������� ������ (ph ������ ������������) �������� pp-2033060045261156060001115606000
  39���������� ������������ �������������� ���� ������������ AG-1022 F3060038261923990001192399000
  38������ ������ �������� ������������ ������ HANNA HI7713060041799010
  37���� ���� ������ PH �������� ������������ Clean ������ pH30L306004181237800000137800000
  36���������� ���������������� �� �������� �������������� ���������� ���� �������� ��������9004905120000011200000
  35���������� ������ ���� �������� ���������� �������������� ������ FEP22290021149217500012175000
  34���������� ������������ ���� �������� �������� �������������� 3 �������� �������� 90021429251000012510000
  33������������������ ���������������� �������������� Cond/Tds ������ 4803C3060045281771870001177187000
  32���������� ������������ �������������� ���� ������������ AG-2062 F3060038282920690001292069000
  31���������� ������������ �������������� ���� ���������� AG-41013060038294450510001445051000
  30������������ ������ ���� ������ AVM-30130600166067871000167871000
  29���������� ������ ���������� ���� ������ 44.1004 TFA ����������3060011173010
  28�������� ������������������ ���� ������������ VDS-31023060038181594770001159477000
  27���������� ���� �������� ���������� 1.8 �������� �������� ��������������90021665240000012400000
  26������������ ���������� ��������������PH/EC �� ������ �������� VIRA ������ B230030600420561600000001160000000
  25������������ �������������� ���� ������������ AG-051F3060038211068770001106877000
  24���������� ������������ ���������������� �� �������������� �� �������� ������������ ���������� (���� ��������) ������������ ��������90021602216000012160000
  23������������������ ���� ������������ XDS-3062A AWG DMM3060037903983470001398347000
  22���������� ������������ ������������ ������ TW3080001872371100013711000
  21PH �������������� ������ 6011 �������������� ������������ 30600452760571000160571000
  20������������������ �������� ������������ XDS-3104E3060037943677070001367707000
  19���������� ������������ �������������� ���� ������������ AG-2052 F3060038272661030001266103000
  18pH ������ �������� �������� ������ AD11 ������������ (Adwa)30600459827000000127000000
  17�������� ���������� �������������� 900412778700001870000
  16���������� ������������ ���������������������� ���������� (���� ��������) ������������ ��������90021601216000012160000
  15���������� ������������������ KCL ������ �������������� PH ������(20ml)30600415553850001385000
  14���������� ������ ���������� �������������� �������� 30 ��������90021490510000015100000
  13���������� �������� �� ������������ 6 �������� 3 �������� ������90021663256000012560000
  12������������������ �� ���������� APURE ���������� ������ A10PR PH-TEMP ���������� ���� �������� ����������306004180510110
  11������������ �������������� ������ �������������� �� �������������� ������ ������ Hi7003060041542010
  10������������ ������ ������ AVM-0530600165881448000181448000
  9���������� �������� ������������ �������� �������� �������� �������������� 3 ��������90021428360600013606000
  8���������� ������������ ���������� �� ���������� ������������ ������ S400390021652185000011850000
  7������������������ �������� ������������XDS-3104 AWG VGA3060037954289890001428989000
  6���������� ������������ �������������� ���� ���������� AG-41513060038305748600001574860000
  5���������� �������������� ph ������(�������� ������)���� �������� 7.003060041281328600013286000
  4������������������ �������� ������������ XDS-3064E3060037912911000001291100000
  3�������������� ������ Milwaukee MW180 306004206510110
  2������������������ �������� ������������ TDS-7104 3060037984902690001490269000
  1�������� �������� ���� ph ������ ������������ ������ GL-42 �������� Ezdo ������������306004181127745000127745000
  نام استان
  نام شهر
  مبلغ خرید
  نوع ارسال کالا
  هزینه پست
  مالیات و ارزش افزوده تخفیف ویژه (درصد) تعداد کالا : جمع هزینه :
    
   

  فروشگاه اینترنتی ایران صنعت ،بررسی انتخاب و خرید آنلاین

  آمار بازدید ها


  فروشگاه اینترنتی ایران صنعت
  » افراد آنلاین این بخش: 48

  تماس با ما

  مجوز تجارت الکترونیک


  مجوز رسانه بر خط


  logo-samandehi

  ایران صنعت در شبکه های اجتماعی


  پرداخت آنلاین شبکه اجتماعی یوتیوب اینستاگرام شبکه اجتماعی فیس بوک

  ایران صنعت: 09106978820


  تاریخ :1402/7/08


  تمامي كالاها و خدمات اين سایت، داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه میاشند و فعاليتهاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است
  تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ایران صنعت میباشد.