لوگوی سایت ایران صنعت

کــاربر مهمان گـــرامی خوش آمـــدید ورود


جستجوی پیشرفته


بستن ×
با درود درصورت نیاز به مشاوره ، لطفا در ساعات کاری با آقای
مهندس محمدرضایی شماره 09106978820 تماس بگیرید . با سپاس
قسمتی از درآمد ایران صنعت صرف امور خیریه می گردد

 • سبد خرید شما در فروشگاه ایران صنعت :   IP:44.192.115.114

 •      اضافه کردن کالای جدید به سبد خرید  

  سبد خریــــــــــــــــد
  ردیف عکس محصول                   نام کالا                   کد کالا قیمت واحد تعداد قیمت کل ویرایش تعداد حذف
  103������������ ������������ ������ �������� ������ �������� ������ HI967703060042069010
  102���������������� ������ ������������ ������ PTCond3060042054010
  1013 ������ ���������� ���������� ���� 1/8 8000114202990001299000
  100������������ ������ wtw ������������ DO meter DIQis282-cr3 478110306004206710110
  99������������ �������� ���� (������������ �������� ����������) ������ TFA 30.1048306001117110305000110305000
  98��������pH ������ �������� �������� ������ pH30 �� CLEAN-PH30306004180934800000134800000
  97�������� ������ ���������� ���� ���������� �������� (�������� ��������)800011403119900011199000
  96������������ �������������� ���� ������������ AG-10223060038251710610001171061000
  95���������� ������������������ KCL ������ �������������� PH ������(50ml)3060041283110000011100000
  94�������� �������� ������������ �������������� ������������ ������������ ���������� �� ���������� ���� ������ 306001193715400000115400000
  93������������ �������������� ���� ������������ AG-1011F3060038231241900001124190000
  92������������ ������ ������������ �� DO ������ ������ 98719GT30600418041958550001195855000
  91�������� ���������� ���� ���� ���� �� �������� ������ �������� Hanna ������ HI981923060042066010
  90������������������ ���� ������������XDS-3102A AWG DMM 3060037935004870001500487000
  89���������� ���������� ������ ROC-2313 �� ������������ ���������� �������� ���������� 306004180810110
  88�������� milwaukee �������������� EC/TDS/NaCl/Temp ������ MW306 306004206410110
  87������ 100 �������� DPDNO.1306004128410110
  86������ ���������� ������������ ���������� ����80001123320000013200000
  85�������� ������ ���������� ������������ ���������� ���� (�������� ��������)800019068730001873000
  84���� 6 �������� ���������� ������������ �������������� ��������������800011670915500019155000
  83���������������� 3 �������� �������� �������������� ��������������� ��������90021450150000011500000
  82���������� �������� �� ������������ 5 �������� �������������� USB ���� �������� 1.8 �������� ������������ ������ S5005 90021433314800013148000
  81������������������ ���� ������������ XDS-3202E3060037962534330001253433000
  80�������������� ph ������ ������������ ������PH200 ��������306004181310110
  79���������� ���������������� 16 �������� 4000V ��������90021432240000012400000
  78���������� ���������� �� ���������� 3 �������� 3 �������� ������������ ������ S400090021431227700012277000
  77������������������ �������� RDS-102130600381249022000149022000
  76���������� �������� ���������� 2500 �������� �������� ��������9004539010
  75������������ PH �� ORP ���� �������������� �� ���������� ������ EZDO-4801P30600418061547210001154721000
  74������������������ �������� ������������ TDS-81043060037995873040001587304000
  73�������� ������������������ ���� ������������ VDS-1022 I30600381560262000160262000
  72������������ �������������� ���� ������������ AG-05130600382094007000194007000
  71�������� ������������������ ���� ������������ VDS-20623060038161174620001117462000
  70������ �������� ���������������� ������ TES-13413060016611963490001196349000
  69������������ �������������� ���� ������������ AG-10123060038241414520001141452000
  68���������� �������� EC ������ ������������ ������ EC-56303060041289010
  67������������ ������������������ ���������� ���� ������ ET1306004530176000011760000
  66������������ ���� ���� ������ ���������� ������ ������������ �������� VIRA ������ B230130600420572050000001205000000
  65�������� VIRA ���������� �������������� ������������ (EC/TDS/Salinity/Resistivity/Temp ) ������ B3000306004205288000000188000000
  64������ ���������� Silica ������ ���������� ������ HI97705-113060042070010
  63�������� �������������� �������������� �� �������� �������������� ������������ �� ������������3060011938974000019740000
  62���� ���� ������ �������� VIRA ������������ pH/ORP/Temp ������ B200130600420511250000001125000000
  61������������ �� ���������� ������ min max TFA30.5015306001117418621000118621000
  60������������������ ���� ������������ SDS-8302 3060037878069040001806904000
  59������������������ ���� ������������ SDS-93023060037889396870001939687000
  58������������ ���������� �� ���� ���� ���� �������� �������� ������ �� �������� VIRA ������ B300130600420531280000001128000000
  57�������� ������������������ �������� ������������ VDS-20643060038172247060001224706000
  56������������������ ���� ������������ XDS-3102 AWG DMM3060037924494130001449413000
  55������������ ������ �������� ������ TES-13403060016621137490001113749000
  54������ ������ ���������� ������ TFA ���������� ������ 3050273060011172829200018292000
  53������������������ �������� ������������ TDS-82043060038006301620001630162000
  52������ 100 �������� DPDNO.3306004128510110
  51���������� ���� �������� ���������� ������ ������ �� �������� �� ����������9004551227700012277000
  50������������ ������������ ������ ������������ �������� VIRA ������ B400030600420551550000001155000000
  49�������� �������� �������� �������� HANNA HI736-25306004179410164000110164000
  48�������� ������������������ ���� ������������ VDS-102230600381446985000146985000
  47������������ ���������������� ������ FTC-420 3060042661522400001152240000
  46������������ �������������� ���� ������������ AG-10113060038221110030001111003000
  45������������ ������ �������� �� ������ ������ �� ������ ���������� ������ BOE-3010730600418211356800001135680000
  44������������������ �������� RDS-1021I30600381359238000159238000
  43������������������ ���� ������������ XDS-3062A3060037892931190001293119000
  42�������� ������������������ �������� ������������ VDS-31043060038192655600001265560000
  41������������������ �������� ������������ TDS-70743060037973881250001388125000
  40�������� �������� PH 7,01 �� PH 4,01 ������ 20 �������� ���� HI70007 �� HI700043060041810556600015566000
  39������������ ������ ���� ������ AVM- 30530600165978979000178979000
  38ph ������ �������� ������ (ph ������ ������������) �������� pp-2033060045261156060001115606000
  37���������� ������������ �������������� ���� ������������ AG-1022 F3060038261923990001192399000
  36������ ������ �������� ������������ ������ HANNA HI7713060041799010
  35���� ���� ������ PH �������� ������������ Clean ������ pH30L306004181237800000137800000
  34���������� ���������������� �� �������� �������������� ���������� ���� �������� ��������9004905120000011200000
  33���������� ������ ���� �������� ���������� �������������� ������ FEP22290021149217500012175000
  32���������� ������������ ���� �������� �������� �������������� 3 �������� �������� 90021429251000012510000
  31������������������ ���������������� �������������� Cond/Tds ������ 4803C3060045281771870001177187000
  30���������� ������������ �������������� ���� ������������ AG-2062 F3060038282920690001292069000
  29���������� ������������ �������������� ���� ���������� AG-41013060038294450510001445051000
  28������������ ������ ���� ������ AVM-30130600166067871000167871000
  27���������� ������ ���������� ���� ������ 44.1004 TFA ����������3060011173010
  26�������� ������������������ ���� ������������ VDS-31023060038181594770001159477000
  25���������� ���� �������� ���������� 1.8 �������� �������� ��������������90021665240000012400000
  24������������ ���������� ��������������PH/EC �� ������ �������� VIRA ������ B230030600420561600000001160000000
  23������������ �������������� ���� ������������ AG-051F3060038211068770001106877000
  22���������� ������������ ���������������� �� �������������� �� �������� ������������ ���������� (���� ��������) ������������ ��������90021602216000012160000
  21������������������ ���� ������������ XDS-3062A AWG DMM3060037903983470001398347000
  20���������� ������������ ������������ ������ TW3080001872371100013711000
  19PH �������������� ������ 6011 �������������� ������������ 30600452760571000160571000
  18������������������ �������� ������������ XDS-3104E3060037943677070001367707000
  17���������� ������������ �������������� ���� ������������ AG-2052 F3060038272661030001266103000
  16pH ������ �������� �������� ������ AD11 ������������ (Adwa)30600459827000000127000000
  15�������� ���������� �������������� 900412778700001870000
  14���������� ������������ ���������������������� ���������� (���� ��������) ������������ ��������90021601216000012160000
  13���������� ������������������ KCL ������ �������������� PH ������(20ml)30600415553850001385000
  12���������� ������ ���������� �������������� �������� 30 ��������90021490510000015100000
  11���������� �������� �� ������������ 6 �������� 3 �������� ������90021663256000012560000
  10������������������ �� ���������� APURE ���������� ������ A10PR PH-TEMP ���������� ���� �������� ����������306004180510110
  9������������ �������������� ������ �������������� �� �������������� ������ ������ Hi7003060041542010
  8������������ ������ ������ AVM-0530600165881448000181448000
  7���������� �������� ������������ �������� �������� �������� �������������� 3 ��������90021428360600013606000
  6���������� ������������ ���������� �� ���������� ������������ ������ S400390021652185000011850000
  5������������������ �������� ������������XDS-3104 AWG VGA3060037954289890001428989000
  4���������� ������������ �������������� ���� ���������� AG-41513060038305748600001574860000
  3���������� �������������� ph ������(�������� ������)���� �������� 7.003060041281328600013286000
  2������������������ �������� ������������ XDS-3064E3060037912911000001291100000
  1�������������� ������ Milwaukee MW180 306004206510110
  نام استان
  نام شهر
  مبلغ خرید
  نوع ارسال کالا
  هزینه پست
  مالیات و ارزش افزوده تخفیف ویژه (درصد) تعداد کالا : جمع هزینه :
    
   

  فروشگاه اینترنتی ایران صنعت ،بررسی انتخاب و خرید آنلاین

  آمار بازدید ها


  فروشگاه اینترنتی ایران صنعت
  » افراد آنلاین این بخش: 53

  تماس با ما

  مجوز تجارت الکترونیک


  مجوز رسانه بر خط


  logo-samandehi

  ایران صنعت در شبکه های اجتماعی


  پرداخت آنلاین شبکه اجتماعی یوتیوب اینستاگرام شبکه اجتماعی فیس بوک

  ایران صنعت: 09106978820


  تاریخ :1402/7/08


  تمامي كالاها و خدمات اين سایت، داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه میاشند و فعاليتهاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است
  تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ایران صنعت میباشد.